Gå rett til innhold
Til Virksomhetssertifikat og Esegl hovedside

Kvalifisert Elektronisk Segl (QES)

Nå kommer krav om Kvalifisert Elektronisk Segl (Qualified Electronic Seal - QES) på flere tjenester der PDF dokumenter skal signeres elektronisk på vegne av en virksomhet. EPREL-databasen er en av de første tjenesten som berører norske virksomheter. Buypass er sertifisert utsteder av løsningen du trenger.

Sett ditt eget kvalifiserte elektroniske segl

Buypass leverer nødvendig sertifikat på en USB-enhet (QSCD), sertifisert for å produsere Kvalifisert Elektronisk Segl.

Distribueres pr post. Gyldig i 3 år.
Pris kr 25 000,-. 

Last ned bestillingsskjema

dame-pc-skjerm-approved-lukket EU

EU-kommisjonen er en viktig pådriver for å få virksomheter til å ta i bruk nye tillitstjenester som øker tryggheten for brukere av offentlige tjenester. Når avsender har signert eller forseglet en PDF med et Kvalifisert Elektronisk Segl, kan mottaker verifisere kilden til informasjonen på høyeste tillitsnivå. Signaturen eller seglet som settes representerer virksomheten, og er standardisert på tvers av de europeiske landene.

EPREL-databasen først ut

digital-singatur-virksomhet.svg

EPREL er en av de første tjenestene hvor kravet om kvalifisert elektronisk segl benyttes. Alle leverandører av produkter som krever strømtilkobling må benytte et Qualified Electronic Seal for å signere et egenerklæringsskjema for å oppnå status som verifisert leverandør i EPREL databasen. Totalt gjelder dette ca 8.000 virksomheter i Europa, hvorav mange er norske. Les mer om EPREL og bruk av QES

Dette trenger du for å lage et Kvalifisert Elektronisk Segl på PDF-dokumenter

Kvalifisert eSegl er det høyeste nivået av signatur/forsegling av PDF-dokument på vegne av en virksomhet. Dette krever

  • Kvalifisert sertifikat for elektronisk segl utstedt til din virksomhet
  • Sertifikat og kryptografiske nøkler lagret på sertifisert hardware enhet (QSCD)

Begge kravene må være oppfylt for å for å oppnå gyldig signatur med kvalifiserte segl.

Buypass leverer nødvendig sertifikat på en USB-enhet (QSCD), som er sertifisert for å produsere Kvalifisert Elektronisk Segl. Enheten distribueres pr post. Pris kr 25 000,-. Last ned bestillingsskjema for Kvalifisert Elektronisk Segl

Flere bruksområder 

Enheten brukes på en ordinær PC hver gang et PDF-dokument skal signeres på vegne av virksomheten. Bruksområder utover EPREL er f.eks signering av anbuds- og avtaledokumenter til EU-land, kontrakter og annet hvor det enten kreves eller er ønskelig med elektronisk forsegling på samme nivå som fysisk signatur med signaturrett. Ethvert PDF-dokument kan forsegles og gir en effektiv knytning til avsenders virksomhet.

 

Hva er et Kvalifisert Elektronisk Segl?

Omtales også som virksomhetssignatur eller Kvalifisert eSegl.

Seglets oppgave er å bekrefte rett opphav til et elektronisk stempel/signatur på et PDF-dokument på vegne av virksomheten. Seglet gir uomtvistelig og lovbestemt (EU) bevis på at riktig virksomhet har “signert” dokumentet. Et elektronisk segl kan sammenliknes med fysisk signatur på vegne av virksomheten fra person med signaturrett.

Hvem kan levere Kvalifiserte Elektronisk Segl?

Seglet må leveres av en EU kvalifisert leverandør av tillitstjenester (QTSP) og godkjent sertifikatutsteder (Certificate Authority - CA). Buypass AS er sertifisert for begge disse rollene iht. EUs Trusted List

Kan man kjøpe sertifikat og QSCD fra to ulike leverandører?

Nei, Kravene til utstedelse av sertifikat som har egenskapen til å produsere kvalifisert segl er at leverandøren av sertifikatet har kontroll på den HW enhet (QSCD) som sertifikatet er lagret på. Altså må både sertifikat og QSCD komme fra same kvalifiserte leverandør.