Lanserer gratis nasjonalt tiltak for å bekjempe ID-tyveri | Buypass AS
Nyheter fra Buypass

Lanserer gratis nasjonalt tiltak for å bekjempe ID-tyveri

Buypass og Norsk Senter for Informasjonssikring lanserer kurset «ID-tyveri og svindel». Anledningen er den eksplosive veksten i antall ofre for nettsvindel det siste året.

Oslo 17. desember – Buypass AS og NorSIS har utviklet et digitalt kurs som lanseres den 17. desember på Nettvett.no. Med totalt åtte moduler får alle som vil, gratis opplæring i informasjonssikkerhet etter ekspertenes råd. Over 230.000 mennesker benyttet Nettvett i fjor, i år har tallet vokst til 300.000 allerede. Buypass håper spesielt de mest sårbare finner veien til kurset.

Norsis og Buypass med gratis kurs  - stopp ID-tyveri og svindel
Norsis sin seniorrådgiver Ole Anders Ulsrud (fra v), og teamet Janne Syversen, Trygve Daae og Lise Ringvold Kristoffersen fra Buypass, har jobbet frem et nytt og gratis kurs for å øke bevistheten rundt ID-tyveri og svindel.
  • Alle undersøkelser viser at ID-tyveri er et voksende problem. Derfor har vi bidratt til dette kurset, så folk kan lære å identifisere sikre nettsider og hvordan de bruker to-faktor autentisering. Det som er normalt for teknologikyndige mennesker, gjelder ikke nødvendigvis for alle andre. Skadepotensialet er derimot like stort for oss alle. Vi har nå sørget for å gjøre dette kurset lett tilgjengelig, slik at alle de der hjemme kan få et tryggere liv på nett, sier Janne Syversen, kommunikasjonsdirektør i Buypass.

Ifølge en fersk undersøkelse1 fra i høst frykter 51 prosent nordmenn nå å bli frarøvet sine digitale brukerkontoer, mens hele 74 prosent oppgir at de har blitt utsatt for svindelforsøk gjennom SMS, e-post eller sosiale medier.

  • Når tall fra en årlig undersøkelse vi gjennomfører sammen med skatteetaten viser at over 150.000 personer har vært utsatt for identitetstyveri de to siste årene, anser vi dette som et stort problem. De som blir utsatt for dette opplever store vansker med å rydde opp etterpå. Har du eksempelvis først mistet et fødselsnummer så får du ikke sperret det. Derfor ønsker vi å gi befolkningen en verktøykasse for hva de skal gjøre for å beskytte seg mot ID-tyveri, og også kunne hjelpe seg selv om ulykken er ute. Ikke alle har tid til å navigere seg gjennom alt som er skrevet om ID-tyverier de siste årene. Ønsker du å lære deg gode nettvaner på riktig måte, men i ikke vet hvor du skal begynne, da kan du starte med dette kurset, sier Ole Anders Ulsrud, seniorrådgiver i NorSIS

Nettvett.no er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), som er underlagt Justis og beredskapsdepartementet, Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, en etat underlagt Samferdselsdepartementet og NorSIS. Alt som publiseres på Nettvett har vært gjennom et redaksjonsråd som kvalitetssikrer det faglige innholdet. Redaksjonsrådet består av representanter fra de tre organisasjonene.

Norsis og Buypass er i dialog med forsikringsselskaper og aktører innen sikkerhetsbransjen for å spre informasjonen i de riktige kanalene.

1)Trygg netthandel, 11-15. september, Yougov / Buypass

Kontaktinfo

Janne Syversen
Kommunikasjonsdirektør i Buypass AS
Janne.syversen@buypass.no
M: 468 26 082

Ole Anders Ulsrud
Seniorrådgiver i Norsk Senter for Informasjonssikring

ole@norsis.no
M: 470 44 448

Om Buypass
Buypass er en ledende leverandør av brukervennlige og sikre løsninger for elektronisk identifikasjon, elektronisk signatur og betaling. Buypass sine løsninger er sentrale for trygg digitalisering i offentlig og privat sektor. Eksempelvis i helsesektoren sikres og signeres millioner av meldinger med Buypass ID-løsninger hvert år. Buypass er den eneste norske godkjente utsteder av SSL-sertifikater, og er en totalleverandør av sikker identifikasjon i den elektroniske verdikjeden. Buypass er en kvalifisert tilbyder av tillitstjenester etter lov om elektroniske tillitstjenester (eIDAS-forordningen) og tilbyr kvalifiserte sertifikater for personer, virksomheter og nettsteder. Buypass er underlagt bransjens strengeste revisjonskrav og sertifisert etter ETSI EN 319 411-1/-2 som utsteder av digitale sertifikater generelt og kvalifiserte sertifikater spesielt. Buypass er også utsteder av kvalifiserte sertifikater for PSD2.

Selskapet er også sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001, ISO/IEC 27001 (standard for informasjonssikkerhet), og PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) godkjent.

Buypass AS eies i fellesskap av EVRY AS og Norsk Tipping AS.