Gå rett til innhold
Nyheter fra Buypass

Markedet jubler over ny teknologi

I en tid da behovet for å sikre data mot angrep er større enn noen gang, bidrar den nye passordfrie innloggingsløsningen fra Buypass sterkt til det norske teknologiselskapets solide årsresultat.

– ID, autentisering og signering er grunnleggende funksjoner i vårt stadig mer digitaliserte samfunn og vi opplever at behovet for alle tillitstjenestene våre vokser, fastslår administrerende direktør, Gunnar Lindstøl i Buypass.

– Det at trusselbildet også er tilspisset, forsterker behovet ytterligere. Nærmest daglig hører vi om cyberangrep og forsøk på dette fra kunder og andre, forteller Lindstøl.

Gunnar Lindstøl, Adm.dir. Buypas
Gunnar Lindstøl, Adm.dir. i Buypass AS

Tryggere håndtering av persondata

Angrepene skjer ofte via en bruker der passord er avdekket. Passordfri innlogging med ekstern nøkkel gir dermed langt bedre beskyttelse. Flere kommuner, helseforetak og apotekkjeder tok den nye løsningen i bruk i løpet av fjoråret.

- Kundene våre opplever en tryggere og forenklet hverdag med denne løsningen og vi hører at de sparer et betydelig antall timer. Tid som kan benyttes til pasienter og annen aktivitet som gir samfunnsøkonomisk verdi, sier Lindstøl. Sertifisering på høyeste sikkerhetsnivå (eIDAS Høy), gjør innloggingsløsningen spesielt godt egnet for virksomheter som håndterer store mengder sensitive data, forklarer han.

3 millioner brukere

Buypass er en av de to største private leverandørene av ID- og e-signaturtjenester til ID-porten, som eies av Digitaliseringsdirektoratet.

- Buypass ID gir tilgang til 9000 offentlige tjenester som er tilgjengelige via ID-porten, og stadig flere sluttbrukere har i dag en Buypass ID i mobil, på smartkort eller nøkkelbrikke som er sertifisert på sikkerhetsnivå eIDAS Høyt, forklarer Lindstøl. Om lag 300 millioner elektroniske meldinger i helsesektoren ble sikret med Buypass ID for person og virksomhet i 2022, og 3 millioner nordmenn har i dag en eller annen form for ID fra Buypass, konstaterer Lindstøl.

Idrett og ansvarlig spill

Antall idrettslag, klubber og foreninger som tar i bruk Idrettens betalingsløsning og arrangementsplattformen iSonen - begge utviklet i samarbeid med Norges Idrettsforbund, vokser også jevnt og trutt. Ved årets slutt hadde om lag 6 000 idrettsklubber og 1 000 000 sluttbrukere tatt i bruk idrettens ID- og betalingsløsning fra Buypass.

Buypass leverer også ID- og betalingsløsning til den regulerte delen av spillbransjen.
- Løsningen er innrettet med fokus på å ivareta ansvarlighet, understreker Lindstøl. I 2021 inngikk vi en ny langtidskontrakt med Norsk Tipping for utvikling og levering av innovative ID- og betalingstjenester basert på moderne teknologi, fortsetter han.

Norsk Tipping tok i bruk den nye løsningen for ID- og betaling i 2022. Avtalen har en varighet på inntil 12 år og omfatter også videreutvikling og innovasjon. 
- Avtalen med Norsk Tipping er viktig for oss. Sammen med stor etterspørsel etter alle våre tjenester, er vi optimister også med tanke på inneværende år, avslutter Lindstøl.

Nøkkeltall for Buypass i 2022:

  • Samlede driftsinntekter: 310,1 millioner kroner tilsvarer vekst på 10,4% fra 2021 til 2022.

  • Driftsresultat: 31,3 millioner kroner, som gir en margin i forhold til driftsinntektene på 10,1%. Økningen i driftsresultatet skyldespositive bidrag fra samtlige forretningsområder.

  • Årsresultat: 24,1 millioner kroner, som er en økning på 10,9%.

 

Om Buypass
Buypass er en ledende totalleverandør av brukervennlige og sikre ID-, signerings- og betalingstjenester til blant annet kommuner, helseforetak, offentlig forvalting og aktører innen ansvarlig spill og idrett. Over 3 millioner nordmenn benytter daglig en Buypass ID for betaling, identifisering, autentisering eller signering. Virksomheten er en e-penge og betalingsvirksomhet med konsesjon fra Finansdepartementet og er sertifisert etter Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)). Det norske teknologiselskapet ble etablert i 2001 og består i dag av rundt 100 faglig engasjerte og stolte medarbeidere.

For mer informasjon
Ta kontakt med administrerende direktør i Buypass, Gunnar Lindstøl, e-post: gunnar.lindstol@buypass.no,
mobil: 920 32 400 eller kommunikasjonsdirektør, Nina Kristin Amdahl, e-post: nina.amdahl@buypass.no,
mobil: 924 55 288