Engasjert minister på besøk hos Buypass! | Buypass AS
Nyheter fra Buypass

Engasjert minister på besøk hos Buypass!

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde besøkte Buypass i forbindelse med departementets besøksoffensiv ovenfor norske bedrifter med et viktig samfunnsoppdrag.

Det var en engasjert og godt oppdatert minister som fikk presentert hele bredden av selskapet.

Ministerbesøk hos Buypass
Samfunnsikkerhetsminister Ingvill S. Tybring-Gjedde overrekker Nasjonal strategi for digital sikkerhet til Buypass' Ole Kristian Målbakken og Gunnar Lindstøl

Behovet for økt kompetanse og utdanning på digital sikkerhet var ett av områdene administrerende direktør, Gunnar Lindstøl fremhevet for områder myndighetene må ha mer fokus på. Samfunnssikkerhetsministeren støttet dette og gjorde det klart at regjeringen også har dette som et prioritert område. Hun redegjorde med stolthet for regjeringens nylig fremlagte «Nasjonal strategi for digital sikkerhet» hvor flere nasjonale myndigheter med ansvar for digital sikkerhet er bidragsytere.

Ministeren tok seg tid til en omvisning i våre lokaler og utnyttet muligheten til å hilse på flere av våre ansatte.