Gå rett til innhold
Nyheter fra Buypass

Snart kan du bruke elektronisk ID på tvers av landegrensene i EU

Det juridiske grunnlaget for at innbyggere og virksomheter skal kunne bruke sin egen eID til å logge seg på digitale tjenester i et hvilket som helst EU- eller EØS-land er nå på plass. Tilpasning av de tekniske løsningene er neste steg.

EU-trustmark-newslist-item

Forskriftene om elektroniske tillitstjenester, som legger til rette for grensekryssende bruk av eID, eSignatur og andre tillitstjenester på tvers av EU og EØS, er nå vedtatt.

Les hele pressemeldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

eIDAS-forordningen tilrettelegger for grensekryssende digitale tjenester  og mer effektiv samhandling i EU/EØS området i Europa. Dette bidrar til nye markedsmuligheter og gjør det enklere for oss å levere våre eID og tillitstjenester internasjonalt.
Forordningen er teknologinøytral og gir mulighet til å tilby også andre løsninger utover PKI innenfor forordningens sikkerhetsnivåer. Dette er viktig for å sikre kontinuerlig innovasjon og for å kunne tilby løsninger som dekker kundenes behov på en best mulig måte, sier Gunnar Lindstøl, administrerende direktør i Buypass.