Gå rett til innhold
Nyheter fra Buypass

Spansk rett avviser elektronisk signatur – tiltalte får fullt medhold i lånesak.

Saken omhandler en elektronisk signatur generert ved bruk av DocuSign-plattformen. Dette er en er en elektronisk signaturplattform som tillater sending og signering av kontrakter elektronisk og tiltalte foretok signering av låneavtale via dette systemet.

DocuSign-plattformen sendte i dette tilfellet dokumentet til en e-post der mottakeren signerer manuelt ved bruk av plattformen, men uten å bruke digital signatur som kan knytte undertegner til innholdet i dokumentet. Et eksempel på en slik manuell signatur er en signatur gjort med en signaturpad der et bilde av signaturen legges til dokumentet. Dette er dermed ikke tilstrekkelig bevis for at personen som signerte, faktisk er den som sies å har gjort det - siden identiteten ikke kan verifiseres.

Retten sier: «Dette er ikke en elektronisk signatur basert på et signeringssertifikat utstedt av en godkjent sertifikatutsteder. I dette tilfellet er dokumentet blir sendt til en e-post og det returneres signert, men det er ikke mulig å verifisere identiteten til den som har signert, siden signaturen er manuell og ikke basert på et digitalt signeringssertifikat». 

eIDAS-forordningen omtaler 3 ulike «kvalitetsnivåer» av elektronisk signatur:

  • «simple» electronic signature
  • advanced electronic signature (AdES)
  • qualified electronic signature (QES)

Den signaturen som er avvist i dette tilfellet er altså av den enkleste typen («simple») og er et eksempel på at dette ikke gir tilstrekkelig bevis for at det er låntakeren som faktisk har signert låneavtalen i hht spansk rett.

Når vi snakker om elektronisk signatur i våre tjenester, er det avansert elektronisk signatur (AdES, eller mer presist AdES basert på et kvalifisert sertifikat - AdESQC) som gjelder. Dette er det kvalitetsnivået som gjelder i Norge pt, mens kvalifisert elektronisk signatur (QES) er mer brukt i andre deler av Europa. Dette fordi QES er juridisk likestilt med håndskrevet signatur i hele EU/EØS, mens den juridiske betydningen av AdES varierer fra land til land. 

For øvrig vil vi også henvise til ytterligere informasjon om eIDAS-forordningen og elektronisk signatur