Til Buypass Code hovedside

Registreringsskjema for Buypass Code

Skjema nedenfor bruker du for å registrere bestilling av Buypass Code. Vi etablerer dere som brukersted i vår infrastruktur, og knytter dere til en av våre partnere for videre drift.

  • Informasjon om selskapet og administrator må registreres.
    Flere administratorer kan opprettes i Buypass Code Manager når løsningen tas i bruk.
  • Teknisk kontaktperson(er) er valgfritt å registrere, men kan være nyttig for Buypass/partner å kjenne til for driftsrelaterte henvendelser.
  • Har du en preferert driftspartner kan du gjerne legge til navn på partner under "annen informasjon." Her finner du liste over Partnere
  • Du trenger din AppID for Buypass Code

Fyll inn bestillingsdetaljer her