Gå rett til innhold
hero-signature-business.svg

virksomhetssignatur

Godkjent skybasert virksomhetssignatur

Nå løser vi ditt behov for massesignering på vegne av virksomheten - levert som en tjeneste. Sikrer opphav og integritet, og er godkjent av Adobe og i EU etter eIDAS-forordningen.

Dette er Virksomhetssignatur

 • Feature signaturvalidering.svg

  Godkjent av Adobe og eIDAS

  Anerkjent etter eIDAS krav til Avansert Elektronisk Segl (AES), og gir signatur akseptert av Adobe (AATL-godkjent).

 • feature-padlock-secured-v2.svg

  Dokumenter forblir hos eier

  Sikkerhet og integritet er ivaretatt. En anonym representasjon av innholdet (hash) er det eneste som utveksles mellom din virksomhet og Buypass for å lage signaturen.

 • feature-key-automated.svg

  Driftet av Buypass

  Skybasert tjeneste basert på standarden til Cloud Signature Consortium (CSC)
  Ingen hardware investeringer, og Buypass står for utstedelse, signering og trygg lagring av signeringssertifikater.

Direkte eller via signeringspartner

Løsningen passer både aktører med store volum som ønsker direkte integrasjon med Buypass singeringsstjeneste, og for bedrifter med mindre volum via våre Partnere.

Kontakt oss

Barn i dress med vinger og briller. Klare til å fly.

Slik fungerer tjenesten

Vår tjeneste for virksomhetssignering er basert på de etablerte sertifiseringene Buypass har som kvalifisert leverandør av tillitstjenester og sertifikater. Tjenesten leveres etter «Cloud Signature Consortium» rammeverket. Virksomhetssignatur fra Buypass signeringstjeneste er juridisk bindende som beskrevet under og godkjent av Adobe.

 

Skisse-Buypass-CSS-Virksomhetssingatur
Buypass signeringstjeneste for virksomhetssignatur etter Cloud Signature Consortiums standard.

 

API-basert tjeneste for maskinell signering

Tjenesten er fullt ut API-basert og beregnet for maskinell signering av innhold uavhengig av format. Det er ingen manuelle prosesser eller brukerinteraksjon ved signeringen. Signering og oppbevaring av nøkler og sertifikater som benyttes for signering ivaretas i Buypass sine sertifiserte driftssystemer. 

 • Ved etablering av tjenesten utsteder Buypass de nødvendige digitale sertifikater for både signering og sikring av rett identitet for brukere av tjenesten. 
 • Ved bruk av tjenesten sender deres fagsystemer (eller partner) en anonymisert versjon av innholdet som skal signeres til Buypass. Buypass gjennomfører signeringen med virksomhetens signeringssertifikat, og returnerer resultatet til fagsystemet for videre prosessering.  

våre utviklersider kan du lese mer om hvordan løsningen integreres. 

 

Regulert etter kravene for Elektronisk Segl (eSeal)

Vår Virksomhetssigneringstjeneste etterlever kravene i henhold til den regulerte tillitstjenesten “Elektronisk segl”. Et elektronisk segl brukes av en "juridisk person" (selskap/organisasjon) for å bekrefte opprinnelsen og integriteten til de forseglede dataene. Det digitale sertifikatet som brukes kan også bekrefte identiteten til den "juridiske personen" altså deres virksomhet.

 

For dere som juridisk enhet/organisasjon vil Buypass, som sertifisert tillitsleverandør (QTSP), utstede et kvalifisert sertifikat for elektronisk segl basert på eIDAS-forordningen. Nøkler og sertifikater som benyttes til signering oppbevares hos Buypass. 

 

I eIDAS-forordningen defineres tre nivå for elektronisk segl:
 

 1. Enkelt Elektronisk Segl
 2. Avansert Elektronisk Segl
  1. Basert på normal sertifikatprofil (AES)
  2. Basert på kvalifiserte sertifikater (AES qc)
 3. Kvalifiserte Elektronisk Segl
   

Buypass tilbyr:
 

 • Avansert Elektronisk Segl basert på normal sertifikatprofil (AES)
 • Kvalifisert Elektronisk Segl (QES) (under utvikling)

 

Juridisk bindende segl

Rettsvirkningen av et Avansert Elektronisk Segl levert av Buypass er definert i eIDAS-forordningen (artikkel 35)

 

"I likhet med en elektronisk signatur skal et elektronisk segl ikke nektes rettsvirkning og tillatelse som bevis i rettssaker utelukkende med den begrunnelse at det er i elektronisk form eller at det ikke oppfyller kravene til kvalifiserte elektroniske segl."

 

Ønsker du mer informasjon om formater, nivåer og juridiske betingelser kan du lese mer i EU sin kunnskapsbase for eSignatur, eller ta kontak med oss for en prat om hva som passer best for din virksomhet.

 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon