Bestill kvalifisert sertifikat for eSegl (QC eSeal) for test

Her kan du bestille testsertifikat av typen kvalifisert sertifikat for eSegl (QC eSeal) ihht eIDAS.

Vi utsteder testsertifikater for testformål internt eller mot aktører eksternt som aksepterer slike testsertifikater. Leveres fra vårt testmiljø "Test4".

Leveres med samme funksjonalitet som standard sertifikater, men er utstedt under en egen test-CA slik at sertifikatene ikke aksepteres av systemer og løsninger som aksepterer skarpe sertifikater.

Fra og med 25. Juni 2021 utstedes sertifikatene med endret innhold og under ny CA. Les mer om SEID 2.0 og ny CA.

Last ned rotsertifikat for Test4 testmiljø

Kr 2250,- eks mva. Gyldig i 3 år

Dersom annet ikke spesifiseres utstedes sertifikatet med følgende innhold:

Organizationidentifier: <Organisasjonsnummer>
O (organisasjon): <Organisasjonsnavn>
OU (organisation unit):  
CN (common name): <Organisasjonsnavn> TEST
C: NO

 

 

Fyll ut skjema, så utsteder vi testsertifikatet du trenger

 

Informasjon om sertifikat og mottaker:

Fakturainformasjon:

Husk å registrere e-post/ehf-adresse dersom du ønsker elektronisk faktura.

Opsjon: Generere private nøkkel selv

Vi kan utstede test-sertifikater hvor virksomheten generere privat nøkkel selv. CSR må vedlegges for dette alternativet.