Gå rett til innhold
Til Virksomhetssertifikat og Esegl hovedside

Tilgang til Digdir nasjonale fellesløsninger

Digitaliseringsdirektoratet har samlet en rekke digitaliseringsløsninger under paraplyen Nasjonale fellesløsninger. Dette er byggeklosser som allerede er utviklet, og kan gjenbrukes for utvikling av offentlige digitale tjenester. Noen av løsningene kan også kobles til felles europeiske løsninger.

Virksomhetssertifikatet sørger for å identifisere avsender (autentisering), sikre innholdet med kryptering, samt signere på vegne av virksomheten. Det er kun sertifiserte utstedere av sertifikater, som Buypass, som kan levere sertifikater godkjent for bruk i det offentliges fellesløsninger.

Hvilken type sertifikat trenger du?

For tilgang til tjenester på vegne av virksomheten trenger du et Standard virksomhetssertifikat. Du kan også bestille samme type sertifikat til bruk i test-miljø.

Tjenester som inngår i nasjonale fellesløsninger fra Digitaliseringsdirektoratet

Se her for fullstendig oversikt over nasjonale fellesløsninger

Bestill Standard Virksomhetssertifikat

 • VID-feature.svg

  Buypass Standard Virksomhetssertifikat

  Kr 5500,- eks mva.


  Bestill


  Buypass genererer nøkkel.
  Leveres elektronisk og består av to sertifikater – ett for autentisering/ kryptering, ett for signering.

  Gyldig i 3 år

   

 • test-purpose.svg

  Test sertifikat - standard

  Kr 2 250,- eks. mva.

   

  Bestill


  Kun for intern bruk til testformål.
  Leveres elektronisk (Soft Token)

  Gyldig i 3 år