Enklere sertifikatbestilling med Buypass ID Manager

Buypass ID Manager er en web-basert applikasjon som gir virksomheten et smidig verktøy for å administrere SSL- og virksomhetssertifikater gjennom hele livsløpet, inkludert bestilling, fornying og sperring av sertifikater.

 

Gunstig for virksomheter som har behov for mer enn ett sertifikat. Istedenfor å gjøre bestillingene via vår nettbutikk, kan du enkelt bestille og forvalte sertifikatene dine i et web-basert administrasjonsgrensesnitt. Dette gir deg også mulighet til å selv legge til nye domener i våre Multi-domene SSL-sertifikater. Uten ID Manager hjelper Buypass Kundeservice deg med dette ved behov. 

ID Manager kan benyttes både av virksomheter med behov for administrasjon av egne sertifikater, og partnere som forvalter sertifikater på vegne av sine kunder.

Noen fordeler:

  • Web-basert applikasjon
  • Enkel bestillingsprosedyre
  • God oversikt over din sertifikatportefølje og status
  • Enkel administrasjon av roller knyttet til sertifikatutstedelse
  • Enkelt å fornye
  • Enkelt å legge til nye domener i SSL-sertifikat som tillater dette - gjennom hele sertifikatets levetid
  • Bruk av Buypass Smartkort og elektronisk signatur gir effektiv saksbehandling
  • Partnerfunksjonalitet - Bestill og administrer sertifikater for dine kunder