Gå rett til innhold

Sertifikatadministrasjon for TLS/SSL-og virksomhetssertifikat

Buypass ID Manager er vår løsning for Managed PKI. En web-basert applikasjon som gir virksomheten et smidig verktøy for å administrere TLS/SSL- og virksomhetssertifikater gjennom hele livsløpet. 

IDmanager-skjermdump-crop
Buypass ID Manager er vår løsning for Managed PKI for SSL/TLS- og Virksomhetssertifikater.

Buypasss ID Manager er velegnet både for virksomheter som vil administrere egne sertifikater, og partnere som forvalter sertifikater på vegne av kunder.

Løsningen gjør det både enkelt og oversiktlig å administrere sertifikater. Utstedelse og distribusjon av nye sertifikater går mye raskere enn ved engangsbestillinger. Du håndterer selv bestiling, fornying og sperring av sertifikater i samme grensesnitt. For SSL-sertifikat med mulighet for flere domener kan du med ID Manager håndtere dette selv.

Løsningen er gratis. Du vil trenge et Buypass Smartkort for å få tilgang til administrasjon av sertifkater via Buypass ID Manager.

Noen fordeler:

  • Web-basert applikasjon
  • Enkel bestillingsprosedyre
  • God oversikt over din sertifikatportefølje og status
  • Enkel administrasjon av roller knyttet til sertifikatutstedelse
  • Enkelt å fornye
  • Enkelt å legge til nye domener i SSL-sertifikat som tillater dette - gjennom hele sertifikatets levetid
  • Bruk av Buypass Smartkort og elektronisk signatur gir effektiv saksbehandling
  • Partnerfunksjonalitet - Bestill og administrer sertifikater for dine kunder

Se demo av Buypass ID Manager