Sertifikattyper og bruksområder

eIDAS-reguleringen og nye behov har resultert i et omfattende "utvalg" av Virksomhetssertifikater. Buypass leverer både tradisjonelle virksomhetssertifikater som kun kan benyttes på norske tjenester, og sertifikater som kan benyttes på tvers av landegrensene i EU/Europa, kjent som kvalifiserte sertifikater for eSegl (QC eSeal).

business-certificate-buypass-eu-norway

Buypass sin portefølje av virksomhetssertifikater og eSegl sertifikater

Europeisk vs norsk, Soft Token vs Hard Token

QC eSeal og Virksomhetssertifikater eIDAS er sertifikater som kan benyttes på tvers av tjenester i Europa/EU. Sertifikatene leveres på to ulike kvalitetsnivå; henvholdsvis QCP og NCP. Virksomhetssertifikat for Norge kan kun benyttes på tjenester i Norge, og ligger på samme kvalitetsnivå som Virksomhetssertifikat eIDAS; NCP-nivå. Les mer om kvalitetsnivå of sertifikattyper her (engelsk)

Våre sertifikater kan leveres både som Soft Token og Hard Token, og kunden kan for flere av sertifikattypene velge mellom å generere den private nøklene selv (med egen CSR), eller at Buypass genererer og oppbevarer nøklene. Hva man velger her beror både på bruksområde og egne krav til sikkerhet. Generelt velges Hard Token kun der det er behov for signering av Adobe PDF. For autentisering og signering på vegne av virksomheten i andre tjenester benyttes Soft Token. 

Bruksområder for Virksomhetssertifikat og eSegl sertifikat

Produkt Bruksområde
QC eSeal Hard Token Signering av PDF for norske og utenlandske virksomheter
QC eSeal Soft Token Primært for PSD2-relaterte tjenester
Virksomhetssertifikat (Norsk) Hard Token Signering av PDF for norske virksomheter
Virksomhetssertifikat (Norsk) Soft Token

Alle offentlige tjenester som krever bruk av virkomhetssertifikat.  

Eksempler er DIF's fellestjenster som maskinporten, sikker digital post, eformidling, eInnsyn Andre områder er innrapportering/pålogging til Altinn, DSOP. NAV kontroll, Finanstilsynet, Gjeldsregisteret eller innen helse til eRespet og innsendelav krav til Helfo.   Sikker filoverføring (interbank eller payment)

Virksomhetssertifikat eIDAS, Soft Token Sikker filoverføring (interbank eller payment), kryptering av meldinger innen EESSI.