Til hovedside for Virksomhetssertifikat

Sertifikattyper og bruksområder

eIDAS-reguleringen og nye behov har resultert i et omfattende "utvalg" av Virksomhetssertifikater. Buypass leverer både tradisjonelle virksomhetssertifikater som kun kan benyttes på norske tjenester, og sertifikater som kan benyttes på tvers av landegrensene i EU/Europa, kjent som kvalifiserte sertifikater for eSegl (QC eSeal).

vid-oversikt-norsk

Europeisk vs norsk, Soft Token vs Hard Token

QC eSeal og Virksomhetssertifikater for Europa er sertifikater som kan benyttes på tvers av tjenester i Europa/EU. Sertifikatene leveres på to ulike kvalitetsnivå; henvholdsvis QCP og NCP. Virksomhetssertifikat for Norge kan kun benyttes på tjenester i Norge, og ligger på samme kvalitetsnivå som Virksomhetssertifikat for Europa; NCP-nivå. Les mer om kvalitetsnivå of sertifikattyper her (engelsk)

Våre sertifikater kan leveres både som Soft Token og Hard Token, og kunden kan for flere av sertifikattypene velge mellom å generere den private nøklene selv (med egen CSR), eller at Buypass genererer og oppbevarer nøklene. Hva man velger her beror både på bruksområde og egne/bruksomrdets krav til sikkerhet. Generelt velges Hard Token kun der det er behov for signering av Adobe PDF. For autentisering, kryptering og signering på vegne av virksomheten i andre tjenester benyttes Soft Token med nøkkel generert av Buypass CA eller kunden selv. 

Bruksområder for Virksomhetssertifikat og eSegl sertifikat

Produkt Bruksområde
QC eSeal Hard Token Signering av PDF for norske og utenlandske virksomheter
QC eSeal Soft Token Primært for PSD2-relaterte tjenester
Virksomhetssertifikat for Norge Hard Token Signering av PDF for norske virksomheter
Virksomhetssertifikat (Norsk) Soft Token

Alle offentlige tjenester som krever bruk av virkomhetssertifikat.  

Eksempler er DIF's fellestjenster som maskinporten, sikker digital post, eformidling, eInnsyn Andre områder er innrapportering/pålogging til Altinn, DSOP. NAV kontroll, Finanstilsynet, Gjeldsregisteret eller innen helse til eRespet og innsendelav krav til Helfo.   Sikker filoverføring (interbank eller payment)

Virksomhetssertifikat for Europa, Soft Token Sikker filoverføring (interbank eller payment), kryptering av meldinger innen EESSI.