Gå rett til innhold
til bærekraft hovedside

Åpenhetsloven - Rapport 2023

I tråd med Åpenhetslovens intensjoner og våre egne verdier, er vi i Buypass opptatt av å opptre med respekt for menneskerettigheter og å sikre gode arbeidsforhold. Hos oss selv, og hos våre leverandører. Her er rapport fra arbeidet i 2023. 

Risikovurdering av våre leverandører 

Buypass har kartlagt hele leverandørkjeden og vurdert risiko for mulig negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Et lite antall virksomheter er identifisert som høyrisiko leverandør. 

Oppfølging av leverandører  

De virksomhetene vi har identifisert som høy risiko leverandører, har mottatt epost fra oss hvor vi informerer om hvilke krav Buypass stiller til våre leverandører. De bes om å besvare noen utvalgte spørsmål relatert til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Eventuelle videre tiltak vurderes på bakgrunn av de svarene vi mottar. 

Buypass Supplier Code of Conduct 

Buypass er opptatt av etisk handel. Vi har derfor utarbeidet «Etiske retningslinjer for Buypass leverandører» (Supplier Code of Conduct). Retningslinjene er publisert på buypass.no. 

Leverandøravtaler 

Buypass ønsker å bidra til best mulig ivaretakelse av miljø, arbeidsforhold og sosiale rettigheter. Vi har derfor innført krav om aksept av vår Supplier Code of Conduct ved avtaleinngåelser. Et eget avsnitt som beskriver hvorfor vi gjør dette og lenke til Supplier Code of Conduct, er inkludert i alle fremtidige avtaler. 

Svar til kunder som ønsker å se på våre rutiner 

Vi besvarer fortløpende henvendelser fra kunder som ønsker å se på våre rutiner for hvordan vi i Buypass etterlever grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og andre forhold i tilknytning til bærekraftrapportering. 

Åpenhetsloven på våre nettsider

En egen side som beskriver hvordan vi jobber med Åpenhetsloven og Bærekraft er tilgjengelig på våre nettsider.