Gå rett til innhold

Virksomhetsarkitekt

Våre IT-systemer har stor samfunnsmessig betydning både for våre bedriftskunder og deres brukere i offentlig og privat sektor. Det stilles store krav til ytelse, sikkerhet, kvalitet og brukervennlighet. Videre utvikling og modernisering fordrer god porteføljestyring understøttet av solid virksomhets- og løsningsarkitektur. Dette er en sentral rolle i et ledende teknologimiljø innenfor sikkerhet, identifikasjon, e-signatur og betaling. Buypass er en innovativ bedrift som jobber med det fremste av teknologi for å skape løsninger og tjenester med stor utbredelse og samfunnsnytte.

Buypass er i gang med en omfattende modernisering av applikasjoner og underliggende infrastruktur basert på Cloud Native prinsipper. Disse utgjør samlet en kompleks IT-portefølje med spennende og interessante oppgaver.

Virksomhetsarkitekten i selskapet vil være en viktig rådgiver som setter premissene for IT arkitekturen som våre løsninger bygger på. Du vil legge føringer for arkitektur som understøtter selskapets forretningsbehov og strategi, produktutvikling og tjenesteproduksjon. Dette gjør du i samarbeid med forretningssiden, utviklingsteam, produkteiere, plattformteam, IT operasjon og andre dyktige fagpersoner i selskapet. Stillingen er en faglig lederstilling uten personalansvar som rapporterer til administrerende direktør i selskapet.

Arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle og forvalte Buypass virksomhetsarkitektur i tråd med strategier, mål og overordnede føringer
 • Ha ansvaret for at det foreligger et veikart for arkitektur for våre IT-løsninger som dokumenteres, kontinuerlig videreutvikles og kommuniseres
 • Legge føringer for selskapets systemportefølje og sørge for at virksomhetsperspektivet ivaretas i løsningene som utvikles og anskaffes
 • Sikre god etterlevelse av fastsatt virksomhetsarkitektur og prinsipper i tråd med selskapets styringsmodeller
 • Lede og kontinuerlig forbedre faglige samarbeidsfora for arkitektur
 • Sørge for at arkitekturbeslutninger følger gjeldende arkitekturprinsipper og tas i henhold til selskapets vedtatte styringsmodeller
 • Være en sentral bidragsyter til utforming av IT strategi og sørge for at den følges og videreutvikles
 • Samarbeide med forretningsfunksjoner og salg- og markedsteam for å forstå forretningsbehov og mål
 • Gi teknisk og arkitektur veiledning til utviklingsteam, produktledere, plattformteam og IT-operasjon
 • Jobbe direkte med kunder og bidra til god utvikling og integrasjon av Buypass produkter og tjenester
 • Utføre gjennomførbarhetsvurderinger for å identifisere krav, problemer og risikoer
 • Bidra med råd slik at selskapets porteføljestyring blir smidig og kostnadseffektiv
 • Delta i nasjonale og internasjonale fora innen fagfeltet virksomhetsarkitektur

Kvalifikasjoner

Du er en erfaren og ambisiøs arkitekt som er nysgjerrig og oppdatert på ny teknologi, og du bidrar til innovative og gode løsninger. Du har god forretningsforståelse og kommuniserer godt med ikke-teknologer. Vi ser etter en person med flere års erfaring fra tjenesteproduksjon, IT-utvikling og arkitekturarbeid. Du står faglig sterkt og kan diskutere morgendagens løsninger med dine kollegaer og partnere. Du kommuniserer godt, både muntlig, skriftlig og visuelt, er positiv, løsningsorientert og systematisk i ditt arbeid. Du trives godt med å jobbe i team, men evner å jobbe selvstendig når det trengs. Utdanningen din har du fra relevante studier på mastergradsnivå, og du søker stadig etter ny kunnskap for å utvikle deg. Vår nye virksomhetsarkitekt vil kjenne seg igjen i disse erfaringene:

 • Du har helhetlig forståelse av arkitektur og er vant til å navigere i komplekse systemer
 • Du har god kjennskap til tjenesteproduksjon fra både on-prem systemer og skybaserte systemer
 • Du evner å samle organisasjonen rundt og sikre realisering av helhetlige arkitekturmålbilder som dekker hvordan vi drifter, utvikler og forvalter våre tjenester.
 • Du har erfaring med å formidle arkitekturprinsipper og føringer, samt kommunisere overordnede veikart for arkitektur
 • Du har god kjennskap til rammeverk for virksomhetsarkitektur
 • Du kan gjerne inneha sertifiseringer innen arkitektur og sikkerhet
 • Du har et godt nettverk innen fagområdet

Personlige egenskaper

Du må kunne kommunisere klart og tydelig på norsk, både muntlig og skriftlig. I tillegg forutsettes det gode engelskkunnskaper. Det er som nevnt viktig at du har evnen til å samarbeide og finne fram til de gode løsningene gjennom samspill med andre.

Du må derfor:

 • være selvgående, operativ, resultatorientert og pålitelig
 • være IT-faglig interessert og ha evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
 • være engasjert og proaktiv – kunne identifisere muligheter og markedsføre dem
 • ha gode samarbeidsegenskaper og sosiale evner som bidrar til et positivt arbeidsmiljø og gode relasjoner
 • ha gode vurderingsevner – være analytisk og evne å se helhetlig på løsninger
 • være strukturert med evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter

Arbeidssted: Oslo | Søknadsfrist: snarest

Ønsker du å høre mer kan du kontakte våre rådgivere fra Dfind, Pål Lyngheim
(pal.lyngheim@dfind.no) eller Ingvild Vibe (ingvild.vibe@dfind.no).