Gå rett til innhold

Nettvett

Sikkerhet og personvern

1) ID-vett

En elektronisk ID på mobil eller smartkort gjør deg i stand til å benytte offentlige og private tjenester som tilbys på Internett og i andre kanaler. Elektronisk ID lagret på mobil eller smartkort er en sikker løsning for elektronisk identifikasjon og eventuelt betaling.

Se bruksområder for elektronisk ID.

VIKTIG!

  • Les avtalevilkårene du har mottatt.
  • Kort, mobil og PIN-koder er personlige og må håndteres på en sikker måte slik at de ikke kommer uvedkommende i hende.
  • Skjul alltid inntasting av kode.
  • Oppgi aldri PIN-koder til andre, selv ikke til bank, politi etc.
  • PIN-koder bør læres utenat og må aldri oppbevares sammen med kort, lagres på mobilen eller skrives ned.
  • Mister du kort eller mobil med elektronisk ID, har mistanke om at noen har fått tilgang til kort eller PIN-koder, meld umiddelbart i fra til vår sperretjeneste på www.buypass.no for å få sperret bruk av elektronisk ID.

2) Antivirus

Et antivirusprogram forsøker å identifisere, motarbeide og fjerne datavirus og liknende ondsinnet programvare (såkalt «malware»). Slik ondsinnet programvare kan utgjøre et betydelig problem for deg og din datamaskin. Sørg derfor for å installere et antivirusprogram og å holde det oppdatert. Et antivirusprogram kan kjøpes hos en programvareleverandør. Det finnes også gratisversjoner tilgjengelig.

3) Oppdater jevnlig

Operativsystemet (for eksempel Windows) og andre programmer (for eksempel Java, Adobe Reader, Flash, m.fl.) må oppdateres jevnlig slik at du til enhver tid får installert de siste sikkerhetsoppdateringer. Hvis ikke kan datakyndige mennesker med onde hensikter finne svakheter eller hull i den hensikt å trenge inn og få tilgang. Når programvareleverandører blir klar over sårbarheter i produktene sine, lager de som oftest sikkerhetsoppdateringer for å løse problemet. Pass på å installere alle relevante sikkerhetsoppdateringer på datamaskinen din så snart som mulig, slik at du er beskyttet. Sikkerhetsoppdateringer kan ofte automatiseres gjennom menyvalg i de enkelte programmer eller i operativsystemet. Oversikt og nedlastingsmuligheter finner du på de enkelte leverandørers hjemmesider.

4) Personvern

Buypass behandler alle personlige opplysninger konfidensielt og etterlever kravene til personvern i henhold til Lov om behandling av personopplysninger ("personopplysningsloven") med tilhørende forskrifter.

Buypass har eget Personvernombud (PVO). Ombudets rolle er i hovedsak å:

  • Bistå Buypass med råd og veiledning i deres behandling av personopplysninger, og påpeke evt. brudd på regelverket dersom dette oppdages.
  • Bistå Datatilsynet i deres kontakt med Buypass.
  • Bistå enkeltpersoner som er registrert med personopplysninger hos Buypass med å ivareta deres rettigheter.

Personvernombudet i Buypass kan kontaktes pr. e-postadresse: personvernombud@buypass.no