Hjelp Smartkort

Hvorfor må jeg hente kortet på Posten?

Vi ønsker å forsikre oss om at det er du som mottar din personlige ID på sikkerhetsnivå 4. Derfor har vi et krav om personlig oppmøte og legitimasjonskontroll.