Hjelp Smartkort

Bestille PUK-kode

 

  1. Sett smartkortet i kortleseren
     
  2. Gå til Buypass Minibank
     
  3. Trykk Bekreft
     
  4. Vi sender ny PUK-kode til registrert adresse (A-post)

Kontakt Kundeservice dersom du ikke får bestilt PUK-kode i Buypass Minibank.

Husk at du nå kan avblokkere smartkort med Buypass ID i mobil eller Bank ID i vår Selvbetjening.