Hjelp Smartkort

Bestille PUK-kode

Kontakt Kundeservice for å bestille PUK-kode for ditt Buypass smartkort.

Alternativt kan du nå avblokkere smartkort ved å autentisere deg med Buypass ID i mobil eller Bank ID i vår Selvbetjening.

Dersom PUK-koden er blokkert kan du dessverre ikke få ny, men kan bestille nytt smartkort - Buypass ID på smartkort.