Gå rett til innhold
id-autentisering-passordfritt

Buypass Access Solution - med ID-Nøkkel

Ansatt ID med passnøkkel - selvbetjent med multi-plattform støtte

Passordfri pålogging. Buypass ID-Nøkkel løfter passnøkler opp på høyeste sikkerhetsnivå. Virksomheten kan selv levere ut og forvalte nøkler til sine ansatte.

Dette er Buypass Access Solution med ID-nøkkel (passnøkkel)

 • Passnøkkel + tillit = Buypass ID-Nøkkel 


  Krypterte nøkler lagret på enheten eller fysisk sikkerhetsnøkkel.
  Bygger på åpne grensesnitt (FIDO2), og tilpasset krav om regulert ID.

 • Knyttes mot virksomhetens database

  Ansatt ID med knytning mot virksomhetens database via Open ID Connect tjeneste. Virksomheten utsteder og forvalter Buypass ID-Nøkkel til sine ansatte.

 • Kan kombineres med adgangskort

  Med smartkort som bærer kan løsningen også kombineres med ulike RFID-tjenester som adgangskontroll, sikker print, kantinebetaling osv.

Hvordan tilpasses passnøkler ulike brukerbehov og krav om regulert ID for tilgang til sensitive data? Se Buypass webinar om passnøkler her.
Tradisjonell 2FA stryker på sikkerhet, og passnøkler er redningen når dagens løsninger angripes.

Hva er passnøkler?

 • Ny teknologi for autentisering, designet for å være mer sikker og brukervennlig enn passord
 • Basert på kryptografiske nøkler som genereres av enheten din
 • Multi-plattform støtte, uten mellomvare
 • Passnøkkel = FIDO2
fido2-brikker-smartkort.jpg

Forener passnøkler og tillit

Passnøkkel-teknologi alene er ikke løsningen, men sammen med tillitstjenester på eIDAS Høyt-nivå åpnes helt nye muligheter hvor Buypass ID-Nøkkel i ulike formfaktorer kan velges ut ifra behov:

 

 • Smartkort med NFC
 • Yubikeys med NFC, Lightning, USB-A eller USB-C


Majoriteten av alle nettlesere støtter åpne grensesnitt som Passnøkkel-teknologi bygger på, noe som fjerner behovet for å installere programvare på enheten som brukeren sitter på. 

 

Les mer om FIDO2 passnøkkel autentisering fra Yubico

 

Passnøkkel-løsningen som Buypass tilbyr bygger på industristandarder som igjen bidrar til å fjerne mye av kompleksiteten vi møter i dagens sertifikat-baserte løsninger. Vår løsning inkluderer flere muligheter for selvbetjening i forhold til administrasjon av egen ID-nøkkel.

 

Ansatt ID med knytning mot virksomhetens database
Løsningen fungerer som en ansatt ID med knytning mot virksomhetens database via Open ID Connect tjeneste. Så lenge en ansatt finnes i basen har han/hun sine tildelte rettigheter. Når en person f.eks slutter i selskapet og fjernes fra basen fjernes mulighet for  autentisering automatisk.

 

Ivaretar tradisjonelle RFID-tjenester
Ved valg av smartkort kan løsningen også kombineres med ulike RFID-tjenester som adgangskontroll, sikker print, kantinebetaling osv.
 
Buypass ID-Nøkkel leveres på brikker med NFC, Lightning, USB-A eller USB-C, samt på smartkort med NFC.

 

Høy utrullingstakt 
Buypass har allerede levert Buypass Access Solution med ID-Nøkkel til en rekke kommuner og helseforetak. 

Les om hvordan Trondheim Kommune bruker vår løsning med ID-nøkler.
Les om fornøyde brukere på Sunnås Sykehus (Helse Sørøst)

 

Tillitsanker for regulatoriske krav
Som Qualified Trust Service Provider (QTSP) er vi det tillitsankeret virksomheten trenger for å etablere en autentiseringsløsning som fjerner brukernavn/passord og samtidig tilfredstiller regulatoriske krav for sikker autentisering på eIDAS Høy (eIDAS High).

 

Les også: FIDO2 på høyeste sikkerhetsnivå - et europeisk gjennombrudd.

 

Vi forteller deg gjerne mer om løsningen, og kan være med å vurdere om dette er en løsning som passer din virksomhets behov. Kontakt oss i dag.