CertPub - forenkler sikker meldingsutveksling

CertPub er et initiativ fra Digitaliseringsdirektoratet og finansnæringen (Bits) for å gjøre det enkelt å distribuere offentlige nøkler til bruk i sikker meldingsutveksling.

certpub-trust-buypass
Buypass er Qualified Trust Service Provider (QTSP). Vi leverer og forvalter virksomhetssertifikater for bruk i CertPub
CertPub-mainlogo-blue

Misjonen til tjenesten er enkel; Gjøre det enkelt å finne den offentlige nøkkelen man skal bruke for å kryptere en melding til en virkårlig mottaker som deltar i samhandlinger som krever sikker meldingsutveksling.

Dette er påkrevet i en rekke tjenester, f. eks. kryptering av betalingsinformasjon etter ISO 20022 standarden.

Buypass tilbyr CertPub som en tjeneste der Virksomhetssertifikater kan knyttes til definerte tjenester og enkelt kan hentes ut for alle som ønsker å kommunisere sikkert med din virksomhet mot denne tjenesten.

CertPub kan benyttes av både offentlige og private virksomheter. 

Les mer om tjenesten på certpub.org

Du trenger et virksomhetssertifikat for å komme i gang

Alle virksomheter som skal motta krypterte meldinger må benytte et virksomhetssertifikat. Buypass Standard Virksomhetssertifikat brukes for dette formålet.

Test-sertifikat - kr 2250,-
Standard virksomhetssertifikat - kr 4500,-

Bestilling og registrering

 • CertPub / BCP for BITS/Interbank - prosess for registrering

  Slik tar du i bruk CertPub med Buypass i for Interbank (gjelder også Enhanced Peppol):

   

  1. Bestille Testsertifikat og/eller Standard virksomhetssertifikat.
   Se oversikt over sertifikater
  2. Når sertifikatet er mottatt, må sertifikatet registreres i CertPub / BCP.
   Registrer sertifikat her.
 • CertPub / BCP for DSOP - prosess for registrering

  Registrering av sertifikater som benyttes i forbindelse med EHF e-Government/DSOP. Vi støtter ICD=0192 og ICD=9908.

  1. Bestille Testsertifikat og/eller Standard virksomhetssertifikat.
   Se oversikt over sertifikater
  2. Når sertifikatet er mottatt, må sertifikatet registreres i CertPub / BCP.
   Registrer sertifikat her.
 • CertPub / BCP for Payment - prosess for registrering

  Registrering av sertifikater som skal benyttes i forbindelse med Payment (ePEPPOL).
  Vi støtter ICD=9908 og ICD=0192.

  1. Bestille Testsertifikat og/eller Standard virksomhetssertifikat.
   Se oversikt over sertifikater
  2. Når sertifikatet er mottatt, må sertifikatet registreres i CertPub / BCP.
   Registrer sertifikat her.

   

Enklere nøkkelutveksling for krypteringsformål

Med bruk av CertPub kan en avsender sikkert og effektivt hente (krypterings)sertifikater (den offentlige nøkkelen) til alle mottakere som har registrert sine sertifikater i CertPub Alternativet er at hver avsender må sitte med en oversikt over sertifikater til alle mottakere de kan tenkes å sende en kryptert melding til. Sistnevnte har vært situasjonen inntil CertPub ble etablert, og skalerer dårlig.

CertPub kan håndtere forskjellige sertifikater for ulike prosesser og formål. En virksomhet kan for eksempel registrere ett sertifikat for kryptering av betalingsoppdrag og ett annet sertifikat for kryptering av faktura. En avsender må både vite hvem som er mottaker og hvilke sertifikater som er registrert for prosessen der den krypterte meldingen skal brukes. Difi har allerede definert et sett med prosesser for offentlig sektor.

De første til å ta i bruk CertPub er leverandører av ERP-systemer, og virksomheter som utveksler EHF meldinger med PEPPOL som infrastrukur.

Eksempler på prosesser hvor CertPub kan brukes:

 • Sikker overføring av ISO 20022 betalingsfiler
 • Sikker internbank kommunikasjon
 • Kryptert EHF faktura og kreditnota, ordre, katalog og andre typer EHF meldinger som utveksles.

Ønsker du mer informasjon om CertPub og sertifikater?

Kontakt oss gjerne via skjema nedenfor.