Gå rett til innhold
Velg hvilke miljø sertifikatet skal registreres i

Informasjon om virksomheten som abonnerer på CertPub-tjenesten

Informasjon om den virksomheten som har en brukeravtale med Buypass om å abonnerer på CertPub.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til personen som ønsker registrering av sertifikat i CertPub på vegne av virksomheten. Kontaktperson kan være den som signerte avtale om bruk av CertPub eller en person som hadde en rolle ifbm bestilling og utstedelse av aktuelt sertifikat.

Sertifikat som ønskes inkludert i CertPub

1) Må inkluderes dersom sertifikatet er utstedt av en annen utsteder enn Buypass

Prosesser og roller sertifikatet skal brukes i

Du kan velge flere prosesser. Kun EN rolle pr. prosess.

Prosesser for Payment

Dersom sertifikatet skal benyttes i forbindelse med Payment (ePEPPOL), velg en rolle:

Prosesser for Interbank

Dersom sertifikatet skal benyttes i forbindelse med Interbank, velg en rolle:

Prosesser for DSOP

Dersom sertifikatet skal benyttes i forbindelse med EHF e-Government/DSOP, velg en rolle:

Andre prosesser

Dersom sertifikatet skal benyttes i andre prosesser/roller, vennligst beskriv.

Bruksområde for sertifikatet