Hjelp Smartkort

Endre PIN-kode

 • Privat
  1. Sett smartkortet i kortleseren

  2. Gå til Buypass minibank > Endre PIN-kode

  3. Tast inn gjeldene PIN

  4. Tast inn ny PIN-kode (to ganger)

  5. Trykk Bekreft
 • Jeg bruker Helsenett sammen med NetID
  1. Sett smartkortet i kortleseren

  2. Klikk på Start-menyen, velg Alle programmer

  3. Velg mappen NetID

  4. Start programmet Administrasjon

  5. Klikk på navnet ditt helt øverst og velg Endre sikkerthetskode (BID PIN)
 • Jeg bruker Helsenett sammen med Buypass Access
  1. Sett smartkortet i kortleseren

  2. Klikk på Start-menyen, velg Alle programmer

  3. Velg mappen Buypass Access

  4. Start programmet Administrasjon

  5. Klikk på navnet ditt helt øverst og velg Endre sikkerthetskoden (BID PIN)